Osjećam.
(promo video)

2017

Inicijativa BoliMe bavi se kreativnom destigmatizacijom mentalnog zdravlja mladih. Video je nastao u sklopu kampanje Osjećam. koja promiče socijalno - emocionalno opismenjavanje mladih.


production - Eclectica
DOP - Tomislav Sutlar
mua - Andrea Šundov
sound design - Luka Gamulin
music - Matej Merlić

VO - Matija Čigir
 


Cargo Collective
Frogtown, Los Angeles